Nyheter

Vi har nu gått över till IMD för el

Vid årsstämman 2023-05-02 fattades ett beslut om att införa gemensam el och IMD, individuell mätning och debitering, i föreningens fastighet. Detta arbete har nu genomförts av den av styrelsen valda leverantören Infometric. Det innebär att från och med den 19-20 oktober är:

  1. Alla medlemmars elavtal är uppsagda och ersatta av tre avtal (ett per hus) som föreningen har tecknat. Det betyder att alla nätavgifter och all elförbrukning nu går via föreningen och debiteras till medlemmarna i efterhand.
  2. Alla elmätare är utbytta för att möjliggöra mätning av varje lägenhets förbrukning.


Enkel övergång med totallösning
All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Infometric AB och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang (bindningstid spelar ingen roll).
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang.
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning.
  • Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi.

Vad händer med ingångna avtal med elleverantörer?
I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.

Mer information finns i detta brev > Information IMD.pdf.

Infobladet ~ Oktober 2023

Styrelsen informerar om:
  • Höjning av avgifterna och parkeringshyrorna.
  • Installation av gemensam el (IMD) sker snart.

Läs mera i > Infobladet - Oktober 2023.pdf .

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!