Nyheter

Avgifts- och hyreshöjning 2024

Som tidigare meddelats kommer avgifterna att höjas med 8% per den 1 januari 2024 och samtidigt höjs hyran för parkering med 100 kr/p-plats. Det finns lite mer information om bakgrunden till detta i denna bilaga -> Höjning av avgifterna inför 2024.pdf.

 

Vi har nu gått över till IMD för el

Vid årsstämman 2023-05-02 fattades ett beslut om att införa gemensam el och IMD, individuell mätning och debitering, i föreningens fastighet. Detta arbete har nu genomförts av den av styrelsen valda leverantören Infometric. Det innebär att från och med den 19-20 oktober är:

  1. Alla medlemmars elavtal är uppsagda och ersatta av tre avtal (ett per hus) som föreningen har tecknat. Det betyder att alla nätavgifter och all elförbrukning nu går via föreningen och debiteras till medlemmarna i efterhand.
  2. Alla elmätare är utbytta för att möjliggöra mätning av varje lägenhets förbrukning.


Enkel övergång med totallösning
All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Infometric AB och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang (bindningstid spelar ingen roll).
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang.
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning.
  • Varje medlem får sin elräkning via sin månadsavi.

Vad händer med ingångna avtal med elleverantörer?
I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.

Mer information finns i detta brev > Information IMD.pdf.

Infobladet ~ Oktober 2023

Styrelsen informerar om:
  • Höjning av avgifterna och parkeringshyrorna.
  • Installation av gemensam el (IMD) sker snart.

Läs mera i > Infobladet - Oktober 2023.pdf .