Nyheter

Avgifts- och hyreshöjning 2024

Som tidigare meddelats kommer avgifterna att höjas med 8% per den 1 januari 2024 och samtidigt höjs hyran för parkering med 100 kr/p-plats. Det finns lite mer information om bakgrunden till detta i denna bilaga -> Höjning av avgifterna inför 2024.pdf.