Nyheter

Fasadernas status under sommaren

Som tidigare meddelats blir det nu ett semesteruppehåll i byggverksamheten fram till den 5:e augusti.

Verksamheter som kommer i gång efter sommaren kan läsas om i bifogat dokument -> Sommarinfo 2024 om fasadarbetet.docx.

Hus F3: Arbeten startar redan kl. 06.00

Putsning av fasaderna på hus F3 pågår nu. För uppnående av bästa resultat kommer JM att behöva utnyttja de svalare morgontimmarna för vissa arbeten. Man kommer därför att börja en timma tidigare, dvs. redan klockan 06.00 med start i morgon tisdag (28 maj) och de kommande dagar som värmeböljan fortgår.

/Styrelsen

Förtydligande:
Hus F3 = Flygvillevägen 5

Avgifts- och hyreshöjning 2024

Som tidigare meddelats kommer avgifterna att höjas med 8% per den 1 januari 2024 och samtidigt höjs hyran för parkering med 100 kr/p-plats. Det finns lite mer information om bakgrunden till detta i denna bilaga -> Höjning av avgifterna inför 2024.pdf.