Trivselregler

I Brf Parkhusen i Täby har vi satt upp ett antal trivselregler. Dessa syftar till att upprätthålla en god trivsel och sammanhållning i föreningen. Om du anser att någon granne bryter mot dessa regler, tala (vänligt) med honom/henne i första hand. Genom att följa regler och stadgar visar vi hänsyn till varandra. En välskött förening ökar också attraktionskraften på marknaden.

 
 
Boendet

I lägenheten får inte utföras sådant som kan störa övriga boende eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande. Om störande arbeten ska utföras i lägenheten så tänk på grannarna. Störande arbeten kan accepteras endast på vardagar 08.00 - 18.30 och på lördagar 10.00 - 16.00. På söndagar ska det vara tyst.

Vid användande av tvättmaskin, torktumlare, TV, radio eller musikanläggning i lägenheten efter kl 23.00 och före kl 07.00 skall bostadsrättshavare se till att andra inte störs av detta.

Om djur hyses i lägenheten ska ägaren se till att de inte förorenar eller för oljud. De rastas utanför föreningens område.
 

Balkong och terrass
Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder får inte utföras på balkonger, i entréer eller trappor.

Blomlådor får endast hängas på insidan av balkongräcket.
 

Rökning
Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen såsom trappor, portgångar och hiss. Fimpar får absolut inte slängas på föreningens mark eller i närområden. Visa stor hänsyn mot grannar om du måste röka på balkong eller uteplats, eftersom hälsovådlig rök uppfattas som ett problem av icke-rökande. Rökning undanbedes i närheten av friskluftsintagen.
 

Tvättstugan
Samtliga medlemmar är ålagda att följa de föreskrifter som finns gällande tvättstuga. Endast boende i Brf. Parkhusen får nyttja tvättstugorna.

Miljöhusen
Föreningens medlemmar ska se till att hushållssopor är väl paketerade innan dessa slängs i sopkärlen.

Källsortering ska ske enligt anvisningar. Grovsopor och miljöfarligt avfall får ej lämnas i miljöhusen eller slängas i kärlen avsedda för hushållsavfall. Sådant avfall ansvararar medlemmen själv för att forsla bort.

Förrådsutrymmen
Förvaring av fyrverkeripjäser, brandfarliga vätskor eller gaser i källarförråden är inte tillåten.
 

Fasader
Våra husfasader är känsliga för fukt som följd av håltagning. Fuktskador som följd av felaktig håltagning kan bli mycket kostsamma för dig och föreningen. Parabolantenn får inte monteras.
 

Gemensamma ytor
Bostadsrättshavare ska rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelse angående miljöhus, cykelrum samt övriga gemensamma utrymmen.

Våra trapphus och entréer får inte belamras med skräp, cyklar, barnvagnar, kartonger och saker.

Endast grillning med godkänd elgrill eller gasolgrill får ske inom området.

Den som önskar mata fåglar bör göra detta på marken utanför föreningens område.
 

Parkering
Parkering inom området får endast ske på markerade platser. Husvagnar, lastfordon eller motsvarande får där ej parkeras.

 

Tänk på att vara rädd om föreningens egendom, kostnader för underhåll och reparationer drabbar alla gemensamt.