Tillstånd Renovera

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Byte av ytterdörr
 • Installation eller ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Installation eller ändring av anordning för ventilation, eller annat som kan påverka ventilationen
 • Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
 • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.
Bostadsrättshavaren svarar för att förse styrelsen med erforderligt underlag för sitt beslut samt att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd