Serviceläge lås

 
Normalläge: kl. 12
Serviceläge: kl. 10
 
När man låser från utsidan kan nyckeln tas ur låset i två lägen, normalläge och serviceläge.

I serviceläget kan låset även öppnas med fastighetens servicenyckel. Detta kan användas när man inte är hemma och t.ex. servicepersonal behöver komma in i lägenheten.

Observera att det nedre låset inte ska låsas då serviceläge ska användas.

Fastighetens servicenyckel förvaras hos styrelsen.