Parkeringar

 

Snabbguide

Mer detaljer går att finna längre ned på sidan.

Gästparkering

Vår gästparkering finns på platserna 67-71. Regler för hur dessa får användas finns längst ned på denna sida.

Hyra av parkeringsplats
Anmälan till Parkeringskön går till vår P-ansvarige, läs mer nedan.

Vi hyr även ut P-platser i område  till utomstående. Fyll i formuläret för mer information, ansökan är inte bindande.

Uppsägning av P-plats
Anmälan om uppsägning sker till vår P-ansvarige, via detta formulär.

Parkeringspolicy
Allt om våra parkerings- och köregler i ett policydokument.

P-platserna hanteras via en separat kö och separata avtal.
Parkeringsplats medföljer m.a.o. inte en bostadsrätt vid överlåtelse.

Inom vårt privata område är parkering endast tillåten på anvisade platser, all annan parkering är förbjuden. På gården finns endast hyrda platser.
 
 

Parkhusen förfogar över följande typer av P-platser till sina medlemmar.

Område

 

Typ av plats

 

Hyra

 

Kommentar

 

Kötid

   
 
 
Carport
(under tak)
  500 kr/mån   Motorvärmaruttag
(Får ej användas för att ladda hybrid-/elbil)
  Lång
   
 
 
Uteplats "gården"
(laddplatser)
  400 kr/mån   Önskas laddfunktion tillkommer 39 kr/mån
samt rörlig kostnad för elförbrukning 
  Medium 
   
 
 
Uteplats "skogen"   300 kr/mån       Kort
   
 
 
Gästparkering   -       I mån av plats

Kötiden är grovt uppskattad - Den är helt beroende på avflyttningar eller uppsägningar.
Här finns användarinstruktioner för motorvärmaruttagen.


Laddplats / Laddstolpe

Uteplats "gården" (B-plats)
För att kunna utnyttja möjligheten att ladda bilen behövs ett avtal med vår underleverantör Waybler AB. Detta abonnemang kostar i fast avgift 39 kr/mån samt rörlig avgift för elförbrukningen. Den rörliga avgiften justeras löpande. Det går dock bra att hyra en B-plats utan att aktivera laddstationen om man inte har användning för den funktionen.

 • Notera att motorvärmaruttagen i carport (A-plats) absolut inte får nyttjas till att ladda bilen med. De är endast till för motorvärmare.

Vill du hyra en P-plats?

Boende i Parkhusen
Anmälan till parkeringskö kan göras via detta formulär. Notera att köplatsen förfaller i och med erbjuden plats. Tackar man nej måste man anmäla sig på nytt och man hamnar sist i kön. Vid frågor kan du kontakta styrelsen, se sidan Kontakt/Styrelsen.

Företag samt boende utanför Parkhusen
Brf Parkhusen hyr även ut P-platser till företag och boende i andra föreningar i Hägernäs Strand. De platser vi erbjuder är belägna i skogspartiet markerat med  och de saknar motorvärmaruttag. Platserna hyrs ut till externa gäster för 250 kr/mån inkl. moms.

Är du medlem i en grannförening och önskar en ytterligare P-plats eller inte har någon alls? Fyll då i en anmälan om intresse så tar vi kontakt med dig.

Vill du säga upp din P-plats?

Samtliga hyrestagare
Uppsägning sker enklast via detta webbformulär eller skriftligen till

 • Brf Parkhusen i Täby
  Flygvillevägen 3
  183 67  TÄBY

(Märk kuvertet med "Uppsägning P-plats")

Gästparkering

Följande enkla regler gäller för vår gästparkering:

 • Gästparkering gäller på P-platserna 67-71 (markering  D  på kartan).
 • Gästparkering är tillåten max 48 timmar under en period på 7 dygn.
 • Personer boende på Flygvillevägen eller Flygvilleslingan får ej parkera på dessa platser.
 • Parkerande gäst skall tydligt utmärka medelst en lapp i vindrutan vem denne besöker med namn och lägenhetsnummer.
 • Endast personbilar eller lätta lastbilar med totalvikt mindre än 3,5 ton.

Allmän parkering

Det finns betalparkeringar vid bl.a. markeringarna  E  och  F  på kartan.
Kontrollera skyltningen för rådande parkeringsbestämmelser, inklusive taxan, gällande dessa platser.

Vidare finns det allmänna och kostnadsfria (men tidsbegränsade) parkeringsplatser vid fotbollsplanen (gräs), vid ishallen samt nere vid Catalinatorget.