Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen via detta formulär.
Telefonnummer till styrelsemedlemmarna finns uppsatta i porten/entrén.

Namn
 
      Handläggningsområden
Ordförande
Johan Cedergren

 


 
 • Nyckelhantering
 • Brandskydd
 • Hemsida
 • Administrativa verktyg
Vice ordförande
Anna Klingberg

 


 
 • Ekonomi*) 
 • Försäkringar*) 
 • Trädgård
Ledamot 
Bengt Wiktorén

 


 
 • Ekonomi*) 
 • Försäkringar*) 
 • Återvinning och avfall
 • TV/bredband
Ledamot 
Nina Nyqvist

 


 
 • Parkeringar
 • Sekreterare
Ledamot
Marcus Wolf

 


 
 • Fastighetsel
 • Laddstolpar
 • Flygvillans SFF
Suppleant
Ove Kornehed

 


 
 • Fastighetsskötsel
 • Teknisk förvaltning
 • Byggnader
 • Husvärdar
Suppleant
Bengt Nylén

 


 
 • Mark (hårdytor)
 • Hissar
 • Fjärrvärme

Suppleant
Christina von Segebaden

 


 
 • Tvättstugor
 • Trappstädning
 • Entrémattor
        *) Delat ansvar.