Underhållsansvar i lägenhet

Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak samt underliggande ytbehandling
 • Icke bärande innerväggar (ej ta bort/göra öppningar)
 • Undertak som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning 
 • Ytterdörrs tillhörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida. 
 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar 
 • Lister, foder och stuckaturer 
 • Målning av element 
 • Golvvärme med samtliga ingående komponenter
 • Eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
 • Ledningar för vatten och avlopp för de delar som endast är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet 
 • Elcentral (säkringsskåp) och därifrån utgående elledningar i lägenheten, kanalisationer, kopplingsdosor, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Installationer för informationsöverföring (telefon, kabel-tv, data med mera) som är åtkomliga i lägenheten
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
 • Tilluftsfilter
 • Brandvarnare

 

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt till väggar och golv
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin dvs vask, toalettstol etc
 • Klämring och insats till golvbrunn
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Handdukstork

 

Kök

 • Vitvaror
 • Köksfläkt och spiskåpa
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler

Ovanstående regleras mer detaljerat i föreningens stadgar.

 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.