Månadsavgift & avier

 

Kontakt för boende/medlemmar

E-post:

Eller ring: 010-288 00 27

Måndag - Fredag kl. 09:00-12:00

 

Vanliga frågor

Avier och betalningar

Varför har jag fått en påminnelse?
En påminnelse skickas ut när en fullständig betalning av fakturan inte kunnat hittas. 
  • För dig som har betalt fakturan men ändå fått en påminnelse så behöver du skicka in en kvittens på betalningen. Detta gör du enklast via vår hemsida.
  • För dig som inte har betalt fakturan och inte vill riskera ytterligare åtgärder så behöver fakturan betalas snarast med uppgifterna som finns på din påminnelse.
Vilka aviseringsval finns?
Vi erbjuder att få avierna per e-post, e-faktura, autogiro samt som en pappersfaktura. Du finner information om de olika aviseringsvalen genom att logga in på www.nabo.se/avisering. Inloggning sker med uppgifterna som återfinns på din avi.

Hur ansöker jag om e-faktura?
Anmälan sker via din internetbank. Sök upp oss bland leverantörer av e-faktura, antingen Nabo eller endast stor första bokstav N.

Hur ansöker jag om autogiro?
Anmälan sker via din internetbank. Sök upp föreningens namn i listan av autogiroanslutna företag (OBS! Föreningens fullständiga namn är "Bostadsrättsföreningen Parkhusen i Täby"). Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du på din avi. Kom ihåg att också välja om du vill ha dina avier till din e-postadress eller till din brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Banken vill ha betalarnummer när jag registrerar e-faktura/autogiro?
Betalarnummer är detsamma som ditt kundnummer och finns på din avi.

Jag behöver anstånd med min betalning. Vart vänder jag mig?
Du behöver vända dig till styrelsen i din förening för att ansöka om anstånd med betalningen.

Jag vill bestrida fakturan, vart vänder jag mig?
Om du anser att din faktura är felaktig så ska du bestrida den hos fordringsägare, vilket är din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Observera att detta ska göras skriftligen, antingen brevledes eller via mejl.

Varför betalar jag mer denna månad jämfört med förra?
Det kan ligga en extradebitering på din faktura, se faktura för specifikation.
 

Flytt och lägenhetsregister

Jag ska flytta. Hur gör vi med fakturan?
Den som är ägare den 1:a i månaden är den som bär betalningsansvaret för månaden. Om en överlåtelse sker mitt i månaden så ska betalningen lösas mellan köpare och säljare. Har du fått en faktura som avser period efter avflyttning så vill vi att du kontaktar oss på .
 
Vad är en överlåtelseavgift?
Överlåtelseavgiften ska motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med överlåtelsen. Bostadsrättsföreningen får av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift om det framgår av stadgarna. Läs därför i första hand vad som står i just din bostadsrättsförenings stadgar.
 
Vad är en pantsättningsavgift?
Pantsättningsavgiften ska motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med underrättelse om pantsättning av bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen får av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift om det framgår av stadgarna. Enligt bostadsrättslagen ska en notering ske i lägenhetsförteckningen att bostadsrätten är pantsatt. Den sker för varje lån du har på bostadsrätten.
 
Vart ska vi skicka pantsättningshandlingen?
Ni kan skicka handlingen direkt till oss så förmedlar vi vidare till styrelsen.

Brf Parkhusen i Täby
NABO 6130, FE 617
107 76  STOCKHOLM


Har ni registrerat min pantsättning?

Vi registrerar panter löpande, vissa perioder har vi lite längre handläggningstider.
 
Hur får jag ett utdrag ur lägenhetsförteckningen?
Som ägare av en bostadsrätt kan du få ut ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för din lägenhet. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta. 
 
Vi har ändrat ägarandelarna i lägenheten. Hur uppdateras lägenhetsregistret?
Ni behöver skicka in avtalet som upprättats, samt ansökan om medlemskap om en ny medlem ska tillträda lägenheten. Om ni inte upprättat något avtal ännu så rekommenderar vi att ni tar kontakt med en mäklare eller jurist så avtalet upprättas korrekt.

Vart ska vi skicka gåvobrevet/bodelningsavtalet?
Ni kan skicka handlingen direkt till oss så förmedlar vi vidare till styrelsen.

Brf Parkhusen i Täby
NABO 6130, FE 617
107 76  STOCKHOLM


Vart ska min mäklare skicka överlåtelseavtalet?
Mäklare använder med fördel Nabos Mäklarservice.

  • När överlåtelseavtal är skrivet så loggar Mäklaren in på Nabo Mäklarservice och trycker på registrera överlåtelse.
  • Mäklaren fyller i uppgifterna för överlåtelsen och laddar upp överlåtelseavtalet samt medlemsansökan 
  • När överlåtelsen är registrerad kommer den till ansvarig handläggare hos Nabo som granskar handlingarna och skickar vidare till styrelsen.  Mäklaren kan då följa varje steg på överlåtelsesidan eller dashboarden i Nabo Mäklarservice. 
  • När styrelsen meddelar svar på överlåtelsen via sin kundportal så skickas ett email med beslutet
  • Mäklaren kan nu skriva ut en bekräftelse av medlemsgodkännandet via Nabo Mäklarservice för att bilägga till handlingarna 
  • Köparna registreras därefter automatiskt i systemet och tar från tillträdesdagen över lägenheten i systemet

Jag ska sälja min lägenhet och min mäklare vill få en mäklarbild?
Mäklare kan hämta detta via Nabo Mäklarservice. Med Nabo Mäklarservice behöver du inte längre leta reda på till vem och vart ansökan skickas. Mäklaren skickar ansökan om godkännande av ny medlem i föreningen via tjänsten och styrelsen får omgående tillgång till ansökan i verktyget. Styrelsen granskar ansökan, godkänner/nekar medlemmen och signerar med BankID. Mäklaren får notering att medlemskapet är genomfört. 

Styrelsen kan enkelt logga in på Nabos kundportal och ansöka om och godkänna digitala medlemskap, få ut mäklarbilder, nettoskuldsättning, årsredovisning och allt om din bostadsrättsförening med bara ett knapptryck.