Mäklarinfo

 
 •  Tack för att du som mäklare respekterar våra medlemmar med att inte lägga mäklarprospekt i postfack markerade med "ej reklam"-skyltar. Vidare tillåter vi inte försäljningsskyltar annat än vid annonserad visning och då tidigast två dagar dessförinnan. Skyltarna skall avlägsnas direkt efter visningen är över. Sätter du upp något på entréns glasrutor skall du tillse att inga rester av klister eller tejp finns kvar efteråt.

 • För att medlemskap skall beviljas, förutsätts att köparen är den som skall bo i lägenheten. Delat medlemskap gäller enligt bostadsrättslagen enbart för makar eller sambor. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte skall bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten kommer medlemskap att vägras.

 • Tillträdesdagen skall vara ett exakt datum - ej "dock senast". Om tillträde önskas tidigare än i enlighet med avtalet, måste tillägg till överlåtelseavtalet göras och vara föreningen tillhanda i god tid före nytt tillträdesdatum.

 • Avgifter (utöver normal årsavgift/månadsavgift):
 • Överlåtelseavgift (2,5 % av gällande prisbasbelopp belastas alltid köparen)
 • Pantsättningsavgift (1,0 % av gällande prisbasbelopp per pantsättning belastas pantsättaren)
 • Gruppavtal comhem (300 kr/mån), läs mer om avtalet på denna sida.

Dessa avgifter tas ut av föreningen via Nabo Group AB, vår ekonomiska förvaltare.

 • Informera gärna köparen om vår hemsida och speciellt sidan Nyinflyttad där man bl.a. kan ställa sig i kö för parkeringsplats(er). En P-plats medföljer med andra ord inte bostadsrätten vid överlåtelse utan de hyres separat. Om köparen inte har tillgång till dator, bistå gärna denne med hjälp att skapa en anmälan. En bifogad Post-It-lapp eller liknande är inte en giltig handling för att få en köplats till parkering.

 • Inom Parkhusen använder vi oss av de tresiffriga objektsnumren (lägenhetsnumren), unika för varje lägenhet. Skatteverkets fyrsiffriga nummer är inte unika inom fastigheten.

 • Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom Nabos Mäklarservice.

 • Information om stadgar, parkeringar, trivselregler och annat matnyttigt finns under rubriken Mitt boende.

 • Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap skickas till adressen nedan Märk kuvertet "Överlåtelseavtal". Utträde ur föreningen behöver ej ansökas eller meddelas, detta sker automatiskt när nya medlemmarna godkännes.

Adress till föreningen

Brf Parkhusen i Täby
NABO 6130, FE 617
107 76  STOCKHOLMLadda ned

Icon representing an icon       

Stadgar
Årsredovisningar